Mean Man: The Story of Chris Homes

Mean Man är en låt skriven av Blackie Lawless om Chris Holmes. Den är helt fantastisk och kan man något om Chris Holmes så förstår man att den träffar mitt i prick. Men eftersom den här filmen – Mean Man, till mångt och mycket handlar om varför Chris Holmes lämnade W.A.S.P., vid flera tillfällen dessutom, är det lite märkligt att han anammat namnet på sig själv. Nu kan jag förstås inte alla detaljer om varken...