The Golden Voyage of Sinbad – 1973

Gränsen mellan Fantasy- och Äventyrsfilm är ibland ganska snäv. Det är inte mycket som skiljer dem åt och om man är normalintresserad ser man säkert inga skillnader från gång till gång. Som ett stort fan av Fantasy har jag personligen dock ganska snäva definitioner av dessa filmtyper. Med det sagt så kan jag konstatera, trots att The Golden Voyage of Sinbad innehåller både magi och mytologiska varelser, så är det inte en Fantasyfilm i min...