Ville Einstein förenkla resonemangen?

Det är klart att Einstein figurerar flitigt i vår meme-tid. Det gör också Oscar Wilde och Mark Twain. Hur många av dessa citat som egentligen kan tillskrivas respektive person är dock oklart. Men alldeles oavsett vem som myntade tanken är det en väldigt bra tanke att utrycka sig så enkelt som möjligt. Det slog mig bara häromdagen när jag på olika internetforum ställde mig hopp till hjälp på ett datorproblem som jag hade. Det finns...