AC/DC – Blow up Your Video – 1988

Ett typiskt medelmåttigt album. Någon höjdpunkt, Heatseeker och någon till, men på det hela taget ganska jämntjockt och tråkigt. Men eftersom det trots allt är kompetent genomfört, musicerat och producerat och att Brian Johnson skriker mindre än vanligt klättrar den lite.