The Atheist Religion – 2020

Jag trodde att The Atheist Religion skulle vara en intressant inblick i hur ateister jämfört med religiösa människor ser på tillvaron. Att man skulle titta på lite intressanta krockar och att den kanske, eftersom det är en dokumentär, innehålla lite intressanta debatter där båda sidor lägger fram sina argument. En dokumentär där alla sidor av diskussionen kommer till tals. Det är dock inte den film som the Atheist Religion är. Istället handlar det om hur...